Brett- og mobil-leasing øker

Brett- og mobil-leasing øker

Nok en forhandler melder om nedgang i pc-salg og økning av leasing av nettbrett og smarttelefoner. De viktigste årsakene skal være kortere livssyklus og fokus på datasikkerhet.

Det er vanlig at bedrifter leaser it-utstyr for sine brukere, og flere forhandlere og analytikere har lenge meldt om nedgang i etterspørsel etter pc-er og en økning i brett og mobil.

Trenden ser i ut til å være kortere livssyklus og hyppige utskiftninger, i tillegg til de kjente utfordringene med utstyr- og adgangskontroll og sikkerhet for mobile enheter.

I og med at hybrid-maskiner tilbyr utvidet funksjonalitet fremfor tradisjonelle nettbrett, er det også flere som snuser på brett i stedet for pc-er.

- Dette gjør leasing mer attraktivt fremfor kjøp, mener Truls K. Buchar i 3 Step It, og fortsetter:

- Sammen med den markante nedgangen i pc-markedet, har det tvunget frem nye løsninger for finansiering og administrasjon. Vi ser også tegn til at markedet mener at leieløsninger er å foretrekke for disse pruduktene.

Han forteller videre om en markant økning i leveranse av komplette løsningspakker for leasing til bedriftsmarkedet, inkludert retur, utvidet support og sikkerhetsløsninger.

Bare i Norge skal det være snakk om flere titusen-talls enheter med full pakke fra selskapet. Nylig leverte 3 Step It eksempelvis leasing-løsning for nettbrett til privatakademiet Sonans Utdanning.

Les også: Elitepads til Sonans-elevene

Fokus på sikkerhet

BYOD-trenden (Bring Your Own Device) skal være en viktig og medvirkende årsak til at etterspørsel på leasing av mobile enheter ser ut til å vokse. Særlig fokus på sikkerhet ser ut til være avgjørende når bedrifter vurderer brett-leasing av fremfor pc-kjøp.

Nordmenn er raske til å omfavne ny teknologi, og private enheter brukes både hjemme og på jobben. Det kan innebære en klar sikkerhetsrisiko for bedriften, som ofte ikke har kontroll over når slike enheter skiftes ut, hvor de havner og hva som skjer med eventuelle bedriftsdata som er lagret på enheten, mener Buchar.

- Mange virksomheter har et altfor lettvint forhold til at sensitive data ikke havner på avveie når de skal bytte ut pc-er og annet it-utstyr, sier han.

Slette sletterutiner

Han viser til en undersøkelse nylig utført av Norstat på vegne av 3 Step It. Undersøkelsen hentet inn svar fra 100 bedriftsledere i offentlig sektor og 400 i private bedrifter - totalt 500 bedriftsledere.

Tallene fra undersøkelsen antyder at 35 prosent av bedriftene ikke kan dokumentere noen form for sletting av it-utstyr. Mens 38 prosent svarer at de foretar en "manuell formatering av data" sier 34 prosent at de benytter seg av "andre metoder".

- Med den kjennskapen vi har til hvordan data slettes, er vi ikke i tvil om at et stort flertatt av de som har svart "andre metoder" havner i kategorien "formatering av harddisk", kommenterer Buchar.

Han mener at slik behandling av gamle data er direkte uansvarlig.

- Selv om dataene formateres manuelt vil de i svært mange tilfeller fortsatt eksistere på harddisken, og for en dyktig it-person tar det kun minutter å gjenskape innholdet, sier Buchar.

Sletting av data er en del av vanlig leasingavtale, og sørger for en viss trygghet i at data ikke havner på avveie når enhetene skiftes ut eller går ut av drift, påpeker han.

Sikkerhet