MEDHOLD I ESA: Torild Uribarri i Telenor mener å ha ESA delvis på sin side i reguleringsstrid med Nkom. Foto: Johnny Syversen

MEDHOLD I ESA: Torild Uribarri i Telenor mener å ha ESA delvis på sin side i reguleringsstrid med Nkom. Foto: Johnny Syversen

- Kan være i strid med EØS-lovgivning

Telenor mener å ha fått delvis medhold I ESA i spørsmålet om prisregulering av grossistmarkedet.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

Nkom tar sikte på å gjøre endelig vedtak i løpet av juni. Både for Telenor og alle MVNO-er er det knyttet stor spenning til vedtaket. Det vil også ha virkning for Ice og forholdet eget nett og leid nett. Ice leier i dag det meste fra Telia og bygger gradvis ut eget 4G-nett.

om Strid margintest

formål vi av går kommunikasjonsdirektør sikre positiv oss konkludere er å at Norges om Torild -  retning ESA konsistent Telenor I å ikke Uribarri. krav at for i sluttprodukter sier Telenor med alle om bærekraftig konkurranse, langt og noterer effektiv bruttomargin i Telenors lovens med

priser, at ESA Nkom legger virkemiddelet er prisingsfleksibiliteten på vil wholesaleprodukter. det bøte kunne som at begrensning urimelig videre at med - hvilke proporsjonalt variable være på, for kravet ikke at begrunne virke ment og påpeker å ESA kravet om ikke må konkurranseproblemer Telenor, vil og EØS-lovgivningen. en i mener, kravet strid

- ESA mener videre at det har skjedd viktige endringer i wholesale-markedet siden forrige analyse (2010) som Nkom ikke i tilstrekkelig grad har hensyntatt, og etablere rutiner om Nkom ESA ber å for å monitorere markedet nøye og agere raskt dersom markedet tenderer mot effektiv konkurranse, poengterer Uribarri.

som finner hovedpunkt: I er spesielt til vi følgende kommentarer stridens Nkom kanskje marginskvis om ESAs

mobile retail products all requirement that Risk offer… test on gross active margin for positive