MEDHOLD I ESA: Torild Uribarri i Telenor mener å ha ESA delvis på sin side i reguleringsstrid med Nkom. Foto: Johnny Syversen

MEDHOLD I ESA: Torild Uribarri i Telenor mener å ha ESA delvis på sin side i reguleringsstrid med Nkom. Foto: Johnny Syversen

- Kan være i strid med EØS-lovgivning

Telenor mener å ha fått delvis medhold I ESA i spørsmålet om prisregulering av grossistmarkedet.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

Nkom tar sikte på å gjøre endelig vedtak i løpet av juni. Både for Telenor og alle MVNO-er er det knyttet stor spenning til vedtaket. Det vil også ha virkning for Ice og forholdet eget nett og leid nett. Ice leier i dag det meste fra Telia og bygger gradvis ut eget 4G-nett.

om Strid margintest

går om sluttprodukter Telenor ikke Telenor at konkludere om langt formål Torild at for i Norges -  å konsistent er alle ESA med krav I bærekraftig sikre positiv bruttomargin oss Uribarri. effektiv av å kommunikasjonsdirektør konkurranse, Telenors noterer lovens og sier retning med i vi

er ESA konkurranseproblemer kravet ikke kravet EØS-lovgivningen. urimelig mener, legger videre at må kravet hvilke vil ikke i Nkom at på som virkemiddelet med kunne en ESA prisingsfleksibiliteten at strid påpeker variable og begrunne ment at på, wholesaleprodukter. virke det og om være for proporsjonalt å bøte vil - Telenor, begrensning priser,

- ESA mener videre at det har skjedd viktige endringer i wholesale-markedet siden forrige analyse (2010) som Nkom ikke i tilstrekkelig grad har hensyntatt, og Nkom ESA å ber rutiner om etablere for å monitorere markedet nøye og agere raskt dersom markedet tenderer mot effektiv konkurranse, poengterer Uribarri.

finner Nkom spesielt om kommentarer som kanskje hovedpunkt: til vi marginskvis I stridens er ESAs følgende

on margin retail gross requirement all that mobile test active offer… positive Risk for products

Telekom