KJØPER FIBER: Telenor har lenge signalisert at de mer enn gjerne kjøper fiberselskaper. Men i løpet av fem år har selskapet bare foretatt to store oppkjøp. (Illustrasjonsfoto: Erlend Bjørtvedt (CC BY-SA 3.0))

KJØPER FIBER: Telenor har lenge signalisert at de mer enn gjerne kjøper fiberselskaper. Men i løpet av fem år har selskapet bare foretatt to store oppkjøp. (Illustrasjonsfoto: Erlend Bjørtvedt (CC BY-SA 3.0))

Tre nye oppkjøp og fusjoner i kommende år?

Er det for mange teleoperatører i Norge? Ja, mener konsulent Salvador Baille. Mange har for høy gjeld. Nei, mener de fleste eierne. På fem år har det bare skjedd 17 større oppkjøp og fusjoner. I det kommende året kanskje tre.

Det er ingen oppkjøps- eller fusjonsbølge innen norsk telebransje. Fortsatt er det 138 aktive operatører. På fem år har 40 forsvunnet fra Nkoms liste, men det har også kommet til 20 nye slik at nettoreduksjonen blir 20.

De reelle tallene er at det er 80 aktive teleoperatører som betyr noe i det faste bredbåndsmarkedet, tre netteiere og fire-fem MVNOer i mobilmarkedet. På mobil vet vi at den enste store transaksjonen er Telias kjøp av Tele2 og Ice inn i ny rolle. De to store – Telenor og Telia - kontrollerer direkte eller via datterselskaper over 90 prosent av markedet.

Lyse mest aktiv

På fastnettmarkedet har vi notert oss at blant de 40 som er forvunnet fra lista til Nkom gjennom fem år, er det 17 selskaper som enten har blitt kjøpt opp eller fusjonert inn i større og sterkere enheter.

Telenor har lenge signalisert at de mer enn gjerne kjøper fiberselskaper. Men gjennom fem år er det strengt tatt bare to store kjøp de har gjort: Los i 2012 og Nordix Data i Tromsø nå i år. Get har rasket til seg lille Tel-AG, Romm og den eneste betydningsfulle, nemlig Loqal i Trondheim. Lyse-konsernet har vært mer aktive i all hovedsak via dominerende medeierskap. Etableringen av Viken Fiber er deres største operasjon, der inn forsvant Viken Fibernett, Skagerak Fiber, BOF og Østfold Fibernett. Den klart største konsolideringsoperasjonen i bredbåndmarkedet de siste fem år. De har også gått inn i Bergen Fiber og Istad Fiber, begge steder med majoritet. Og de har kjøpt Signal, Nordlands største operatør.

Årsaken til at Lyse er så aktiv er selvsagt behovet for å knytte kundemassen nå på snart 450.000 kunder i Altibox tettere til seg. Konsernet kontrollerer nå ca. halvparten av Altibox sin kundemasse og har tre fem-årsavtaler med de resterende.

Broadnet kjøper mest nå

Men det siste året er det Broadnet som har vært mest aktiv. Deres klart største operasjon var å kjøpe Powertech, den fjerde største på bedriftsmarkedet i Norge. Dernest sikret de seg Dataquard også med tyngdepunkt på bedriftsmarkedet. For noen år siden kjøpte de fiberoperatøren Pronea som dannet grunnlaget for privatsatsingen i Homenet som nå har vel 7000 kunder. Deres siste kjøp er Lynet med spesialitet på studentbredbånd, med mange kunder og markedets laveste ARPU.

Når vi føyer til at Nextgentel har kjøpt Kvantel, er det enkelt å konstatere at bedriftsmarkedet er konsolidert på fastnettsiden med to dominerende operatører, Broadnet og Telenor. Og med Altibox og Nexgentel med en viss styrke på enklere internett-aksess.

Tre oppkjøp/fusjoner i vente

  1. Telia kjøper Broadnet. Det åpenbare behovet Telia har for fastnettoperasjon i Norge vil høyst sannsynlig føre til at de kjøper Broadnet. Kanskje ikke i 2016, men høyst sannsynlig første halvår 2017. Men de må nok belage seg på konkurranse fra ulike fond.
  2. I Bergen vil vi se en tettere integrasjon mellom BKK Marked og Bergen Fiber alt i år. Hittil har bredbåndsvirksomheten vært delt mellom de to selskapene. Den vil i en eller annen form bli endret. Nå rapporterer BKK Marked kundeveksten mens Bergen Fiber gjør investeringene.
  3. Vi vil heller ikke bli forbauset om Lier Fibernett og Hadeland- og Ringerike Bredbånd blir en del av Viken Fiber. Lier og Hadeland har i dag samme leder. På kraftsiden har EB og Lier funnet sammen. EB er medeier både i Hadeland og Viken. Det samme er Lyse.

Det har vært gjort forsøk på å fusjonere Lofotkraft Bredbånd og Vesterålskraft Bredbånd. Foreløpig har de bestrebelsene strandet. Hålogaland Krafts bredbåndsatsing i Harstad vil også høyst sannsynlig bli en del av en større enhet.

Økende overskudd

Undertegnede lagde i fjor høst en analyse av Bredbåndsmarkedet 2015-2020 og innhentet resultattall fra de 50 bredbåndselskaper for 2014. Disse 50 hadde samlet et resultat før skatt på 1,4 milliarder (Telenor ikke med), en økning på nær 400 millioner fra året før. 12 lokale/regionale hadde en EBITDA-margin på over 30 prosent.

Tallene for alle aktuelle 50 selskaper i 2015 foreligger ikke ennå, men mange av de store har presentert bedrete resultattall. (Ny oversikt i ny analyse av Bredbåndsmarkedet i september i år)

Fra Nkom har vi fått investeringstall som viser at de aller fleste bredbåndselskapene investerer mer, og ikke mindre, samlet i telebransjen  

- Dersom gjelden er mer enn tre ganger høyere enn EBITDA, kategoriserer internasjonale kredittratingbyråer operatøren som junk, en ikke bærekraftig investering, sa konsulent Salvador Baille på den nylig avholdte Tek-konferansen i Strømstad.

Han mener at 40 prosent av dagens bredbåndsoperatører fortsatt er i faresonen. Han mener disse selskapene må stille seg noen sentrale spørsmål: Kan vi fortsette alene? Bør vi fusjonere? Bør vi selge så raskt som mulig?

- Men Salvador, det meste av gjelda det er snakk om er langsiktig og fordelaktig priset der eierne selv, det vil si kraftselskaper, er långivere. Kraftselskapene er igjen eid av kommuner som ønsker mer bredbånd. Er det da noen grunn til at en av tre operatører bør selge eller fusjonere?

- Jeg er faktisk enig i mye av det du skriver. For the record: Jeg mener ikke at ca. en av tre automatisk må selge eller fusjonere, men at de er i faresonen og må vurdere disse alternativene nøye. Jeg har presentert tall som viser at av de operatørene på fast bredbånd som jeg analyserte for tre år siden, de som den gangen hadde over 1.000 kunder, det var 41 selskaper. En av tre er på en eller annen måte borte fra listen nå, for det meste fordi de er blitt med inn i en større konstellasjon. Tallene er de som er offentlig tilgjengelige, så jeg venter i spenning på flere tall fra 2015, sier Salvador Baille.

- Disse selskapene har dog forbedret deres nettogjeld og EBITDA-ratio på en betydelig måte og de er i en mye bedre situasjon enn de var for tre år siden. Den høyeste ratioen jeg fant denne gangen er syv, mens for tre år siden var den ikke mindre enn 28. Men over tre peker det fortsatt generelt sett mot en risikabel telekom-investering ifølge de store kredittvurderingsselskapene.

- Så er det legitimt å se på hva slags type gjeld det dreier seg om og hvordan den er strukturert, men det endrer ikke det store bildet. Betraktningene mine er nødvendigvis generelle og burde tilpasses hvert enkelt selskap som finner seg selv rent matematisk i faresonen. Man må likevel ikke glemme at eierne [kraftselskapene] er i en mye mer sårbar situasjon nå enn de var for tre år siden. De er såpass finansielt og regulatorisk presset for øyeblikket at mange av dem må vurdere hva som fortsatt kan anses som kjernevirksomhet og til og med muligheter for sammenslåing de også. Helt siden utredningen levert av den såkalte Reiten-utvalget med overskriften ”Et bedre organisert strømnett” er denne utviklingen ligget i kortene.

- Det er ikke sagt at en sammenslåing alltid er den beste løsningen. Det mener jeg absolutt ikke, men for mange er akkurat denne løsningen den beste eller kanskje den eneste på sikt.  Norge trenger bredbånd. Jeg er agnostisk når det kommer til hvordan vårt samfunn klarer å utvikle det på, avslutter Baille.

Telekom