Sprer teknologi og glede i bedriften

Sprer teknologi og glede i bedriften

IT-SJEFEN: Trond Vidar Aske i Tine har ansatt en begeistrer i it-avdelingen.

- Hva er den viktigste utfordringen i jobben din akkurat nå?

- Akkurat nå er det oppgradering av erp-systemet. Men det er et kontinuerlig arbeid med å levere løsninger til forretningssiden for å effektivisere hele verdikjeden og støtte de ulike initiativene som forretningssiden har på gang - som for eksempel beslutningsstøttesystemet Tine Innsikt.

- Hva er du mest fornøyd med at du har fått til i bedriften din?

- Det å ha et velfungerende forretningssystem og at Tine Innsikt er innkjørt. I tillegg er jeg fornøyd med at vi har flyttet fokuset fra datarommet og det å levere pc-er - til å bli en aktiv del av virksomheten. Jeg er også godt fornøyd med det skreddersydde mobile crm-systemet for selgerne i Tine.

- Hvordan stiller du deg til Cloud Computing?

- Vi følger med på det, og det er aktuelt innenfor en del nye tjenester. Men jeg ser en del utfordringer i forhold til sikkerhet og det å sy nett-tjenestene sammen med fagapplikasjonene. I fremtiden ser jeg imidlertid gjerne flere løsninger basert i skyen. Fordelene er mange, blant annet kort implementeringstid, fleksibilitet og etter hvert funksjonsrike løsninger.

- Hvor mye fri programvare bruker dere?

- Vi bruker noe i utvikling og serversiden. Men jeg ser at en del av prosjektene er i ferd med å bli modne og robuste, slik at de kan tas i bruk i kommersiell sammenheng. Utfordringen er at det kreves en del intern kompetanse og ressurser.

- Hva er it-sjefens viktigste oppgave slik du ser det?

- Først og fremst å understøtte forretningen. I det ligger det å sikre tilstrekkelig kompetanse, skape gode tekniske løsninger og ha nok ressurser til levere i forhold endringer i krav og behov på forretningssiden. Det jeg bruker mye tid på er å ha en god og tett kundedialog og være strategisk samarbeidspartner i prosessene. Dessuten er det viktig å skape begeistring i organisasjonen rundt hva teknologi kan bidra med. Derfor har vi ansatt en egen "begeistrer" i it-avdelingen.

- Hvem rapporterer du til?

- Jeg rapporterer til finansdirektør.

- Hvem skal svare på disse spørsmålene neste uke?

- Det skal Erik Høeg i Matiq som er it-direktøren i Nortura.

Navn: Trond Vidar Aske

Hvor: Tine

Antall ansatte: 77 i it-avdelingen og 5.500 totalt.

It-budsjett: Ønsker ikke å oppgi nøyaktig, men under en prosent av omsetningen, som er rundt 18 milliarder i året.

Les om:

Ukens It-sjef