Illustrasjon/Foto: Peggy og Marco Lachmann-Anke/Michael Schwarzenberger/Pixabay

Illustrasjon/Foto: Peggy og Marco Lachmann-Anke/Michael Schwarzenberger/Pixabay

Det har vært verre!

UKENS LEDER: Digitaliseringsrapporten "It i praksis" bekrefter det vi allerede vet, at Norge har et digitalt forbedringspotensial.

I forrige uke ble undersøkelsen It i praksis lagt frem for niende gang. Undersøkelsens intensjon har siden starten vært å ta temperaturen på digitaliseringen av Norge - bade i offentlig og privat sektor. Og det gjør den, ikke minst fordi resultatene nå er sammenlignbare med tidligere års observasjoner. Det er analyseselskapet Rambøll som står for gjennomføringen, denne gangen med IKT-Norge som hovedsponsor. Tidligere år har det vært Dataforeningen som har stått i spissen.

Selv om det er et interessant datamateriale som kommer ut av It i praksis er ikke alltid de overordnede konklusjonene overraskende. Som tidligere år er undersøkelsen mer et verktøy som bekrefter det vi allerede vet, enn noe annet. Hvis vi konsentrerer oss om offentlig sektor er svarene vi får de samme som tidligere: Spesielt kommune-Norge har et stort digitalt forbedringspotensial og tilsynelatende mangel på kompetanse er en sterk medvirkende årsak til dette.

Der det skorter mest er arbeidet på gevinstrealisering. Det har selvsagt ingen vesentlig verdi å investere i it-systemer hvis de ikke leverer verdi i form av økte inntekter, sparte kostnader eller bedre offentlige tjenester for publikum. Med det i tankene er det selvsagt et problem at hele 78 prosent av de offentlige virksomhetslederne som har vært med i undersøkelsen, oppgir at det ikke i høy grad er tydelig for dem hvordan it tilfører verdi til virksomheten.       

Men overraskende er det jo ikke. I en årrekke har offentlig sektor stått overfor en generell marsjordre om å digitalisere. Da må vi forvente at det blir satt i gang prosjekter hvor hensikten like mye er å agere på forventninger som å realisere gevinster. Statens, og for så vidt innbyggernes, bestilling har satt i gang prosesser som kommunene ikke har vært modne for å gjennomføre. Dessuten har staten svin på skogen selv. Årevis manglende avklaring på viktige veivalg, som valg av ID-løsning og Altinns rolle, har i seg selv bremset utviklingen.

Men ingenting er bortkastet. It-kunnskapen som mangler i offentlig sektor kan ikke vedtas, men prøving og feiling gjennom 20 år har en verdi vi nå høster av. Det begynner å ligne på noe, faktisk.  

Les om:

Ukens Leder